PRISLISTA

Våra priser

Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.

Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.

Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.

 

Våra behandlingar

Vårt pris Ref. pris
  100 Undersökningsåtgärder    
101HP Undersökning helprotespatient 700 845
101 Fullständig undersökning tandläkare 845 845
103 Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller  enstaka problem av tandläkare 370 370
107 Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare 1050 1055
108 Utredning utförd av tandläkare 1720 1725
121 Röntenundersökning av enskild tand 55 55
123 Röntenundersökning av alla tänder 805 805
127 Röntgenundersökning delstatus 195 195
128 Röntgenundersökning större delstatus 330 335
141 Studiemodell 595 595
161 Salivprov 600 600
  200 Sjukdomsförebyggande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 410 415
204 Profylaxskena per styck 790 795
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i
kombination med undersökningsåtgärd
170 170
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 340 340
207
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
270 270

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
500 500

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
795 795
  300 Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling 405 405
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling. 760 760
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1125 1125
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1685 1685
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  415 415
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 155 165
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom ( polering + lackning) 420 420
322 Stegvis excavering 1110 1115
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattande 500 500
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, omfattande 1015 1015

343

Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, särskilt tidskrävande
1450 1505
  400 Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning en tand 1015 1025
402 Tanduttagning en tand, komplicerad 1685 1690
403 Tanduttagning tillkommande tand, enkel 185 185
404 Op. avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/ eller annan vävnad, per op.tillfälle 3100 3120
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4000 4160
406 Tanduttagning övertalig tand 1000 1025
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 310 325
  500 Rotbehandlingsåtgärder    
501 Upprensning och rotfyllning 1 kanal 3395 3395
502 Upprensning och rotfyllning 2 kanaler 4095 4095
503 Upprensning och rotfyllning 3 kanaler 5135 5135
504 Upprensning och rotfyllning 4 eller fler kanaler 5590 5600
520 Akut endodontisk behandling, annan tandläkare 900 905
521 Akut trepanation och kavumextirpation 800 800
522 Komplicerad kanallokalisation 805 805
523 Stiftborttagning 1160 1170
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3500 3660
  600 Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3530 3530
602 Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3530 3530
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100 2110
  700 Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand 605 605
702 Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand 960 960
703 Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand 1145 1145
704 Fyllning av 1 yta på molar eller premolar 775 775
705 Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar 1140 1140
706 Fyllning av 3 eller fler ytor på molar eller premolar  1515 1515
707 Krona i plastiskt material - klinikframställd 1725 1725
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 545
  800 Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona per käke 5750 5755
801 Permanent tandstödd krona flera i samma käke 4470 4470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3150 3150
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1505 1505
804 Hängande broled 2205 2205
805 Emaljretinerad konstruktion - per stöd 1800 1875
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3350 3425
807 Semipermanent krona ell bro per led 2450 2455
808 Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner 3250 3360
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell
hängande led per led
1050 1050
  Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik    
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 560 560
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1425 1470
813 Broreparation med tandteknisk insats 4350 4490
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7600 7760
  Avtagbar protetik    
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3660 3660
823 Partiell protes  för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5160 5160
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10975 10975
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) 12200 12420
826 Attachment per styck verklig kostn 95
827 Hel underkäksprotes inklusive proteständer 9240 9270
828 Hel överkäksprotes inklusive proteständer 9240 9270
829 Immediatprotes 6950 6950
  Reparation av avtagbara proteser    
831 Justering avtagbar protes 370 375
832 Lagning av protes eller tillsättning av  protestand utan avtryck 1255 1255
833 Rebasering av protes 2550 2555
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1900+teknik 1950
835 Rebasering och lagning av protes 3035 3035
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs 3800+teknik 3810
837 Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes
6300+teknik 6575
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling    
845 Occlusionskorrigerande bettslipning 1920 1935
847 Klammerplåt 3900 3960
848 Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand 540 545
  Behandlingar utanför försäkringen    
  Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer 600  
  Skrifligt intyg tandläkare 2200 kr/tim
  Jourtillägg + 50%    
  Idrottsskena, exkl tandteknisk arbete 750  
  Individuellt utformad provisorisk krona 300  
  Ytterligare en individuellt utformad provisorisk krona 150  
  Midazolamsedering ell annan sedering 800  
       
       

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?

Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?

Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.